terestricka-navigacija

TERESTRIČKA NAVIGACIJA

Autor: Julian M. Luteroti, kapetam fregate
Izdavač: Štamparije “Jadran”, Dubrovnik
Godina: 1927

CIJENA: 70 kn

terestricka-navigacija-1

terestricka-navigacija-12