leksikon-marketinga

LEKSIKON MARKETINGA

Godina izdanja: 1977.
Jezik: Srpski
Autor: Strani
Grupa autora: LEKSIKON MARKETINGA
Izdavač: Savremena administracija, Beograd
Godina: 1977.

CIJENA: 50 kn

leksikon-marketinga-1